Algemene handelsvoorwaarden

Betalingswijzen

De volgende betalingswijzen zijn mogelijk:

Koop op rekening: U krijgt uw rekening samen met het door u bestelde product. We verzoeken u, om de rekening binnen 30 dagen na ontvangst van de producten te voldoen en voor de betaling uitsluitend het betalingsformulier te gebruiken, dat zich bij de rekening bevindt. Bij betaling in termijnen (alleen mogelijk bij geselecteerde producten) krijgt u de rekening voor de eerste termijn (te vermeerderen met verzendingskosten en service) samen met de bestelde producten. Voor iedere volgende termijn krijgt u maandelijks een afzonderlijke rekening. Tot de volledige betaling van de geleverde producten blijven de producten eigendom van The Bradford Exchange Ltd. Voor de boniteits- en kredietcontrole (voor een levering op rekening) vindt eventueel een gegevensuitwisseling plaats op basis van mathematisch-statistische procedés (scorewaarden), waarvoor ook adresgegevens worden gebruikt. Voor de beveiliging van ons uitvalrisico behouden we ons het recht voor, producten na controle van de boniteit alleen na vooruitbetaling resp. aanbetaling te verzenden.

LET OP: Bestellingen op rekening die een waarde van meer dan € 200 hebben, kunnen niet compleet worden verzonden. Er vindt dan eerst een gedeeltelijke verzending van uw bestelde goederen ter waarde van € 200 plaats. Pas na ontvangst van de betaling kan ook uw resterende bestelling worden bewerkt en verzonden. Er ontstaan dus duidelijk langere levertijden. Wilt u een complete verzending van uw goederen en een korte levertijd, verander dan a.u.b. uw wijze van betaling van Rekening naar Creditcard of PayPal.

Koop met creditcard: Van uw creditcard wordt het bedrag pas afgeschreven, als de producten uit ons magazijn verstuurd worden. Bij betaling in termijnen (alleen beschikbaar voor geselecteerde producten), worden alle verdere termijnen iedere maand automatisch van uw creditcard afgeschreven. De einige uitzondering zijn gepersonaliseerde artikelen. In dit geval wordt uw creditkaart belast zodra het artikel doorgestuurd wordt naar de fabrikant. Tot de volledige betaling van de geleverde producten blijven de producten eigendom van The Bradford Exchange Ltd. Wij accepteren VISA en MasterCard.

Verzendingswijzen
Ons Europese centrale magazijn is in Duitsland. Daarom moet u rekening houden met een levertijd van ca. 2 weken. Bij vertragingen of als het product momenteel niet in voorraad is en nabesteld moet worden, bedraagt de levertijd minstens 6-8 weken (gepersonaliseerde producten 4-6 weken na ingang van uw bestelling). Voor ieder product worden behalve de koopprijs nog verzendings- en servicekosten in rekening gebracht. De verzendings- en servicekosten vindt u op de productpagina onder de productprijs en ook bij de kassa, als u uw bestelling afsluit. De verzendings- en servicekosten omvatten levering, opdrachtafwikkeling, afwikkeling teruggezonden artikelen, klantenservice en verdere kosten in verband met uw levering. Om de leveringstijd voor ieder product te vinden, voegt u het betreffende product gewoon toe aan uw winkelwagen en daarna klikt u op "Leveringsvoorwaarden" op de "Winkelwagen"-pagina.

Uw garantie
Volgens de wet heeft u een herroepingsrecht van twee weken. Als u binnen 14 dagen herroept, ontvangt u zowel de volledige productprijs als 100% terugbetaling van de verzendkosten. Om u nog beter te beschermen bij uw aankoop, gaan we in de meeste gevallen veel verder dan het wettelijke herroepingsrecht. In de originele verpakking en onbeschadigd, bieden wij een verlengde terugnamegarantie op de meeste van onze producten (zie onderstaande tabel).
Uitzonderingen zijn «gepersonaliseerde producten», die speciaal naar uw wensen worden vervaardigd (en dus niet meer door ons kunnen worden hergebruikt) en om hygiënische redenen «oorbellen».
Bij alle andere producten krijgt u ook na afloop van het herroepingsrecht uw inkoop min de verzendkosten teruggestort. Uiteraard verwachten wij van u, dat u het product in perfecte staat en in de originele verpakking retourneert.

ProductvormAantal dagen van het teruggaverecht
Polshorloges & sieraden 120
Kleding 30
Accessoires 90
Munten 14
Overige productvormen 365
Gepersonaliseerde producten Geen teruggaverecht

Gepersonaliseerde producten vervaardigd volgens klantspecificaties zijn uitgesloten van de terugnamegarantie.
Oorbellen kunnen om hygiënische redenen niet geruild worden.
Raadpleeg de pagina met productdetails voor meer informatie en om te zien, of de productgarantie van toepassing is.

Aanwijzing conform §18 alinea 1 van de Duitse batterijwetgeving
Daar onze zendingen batterijen kunnen bevatten, zijn we op grond van de batterijwet verplicht, om u op het onderstaande attent te maken: Batterijen mogen niet worden afgevoerd bij het huishoudelijke afval. U bent wettelijk verplicht, om gebruikte batterijen in te leveren. Oude batterijen kunnen schadelijke stoffen bevatten, die bij ondeskundige opslag of afvoer nadelig kunnen zijn voor het milieu of uw gezondheid. Batterijen bevatten bovendien belangrijke grondstoffen zoals bijvoorbeeld ijzer, zink, mangaan of nikkel en kunnen gerecycled worden. U kunt de batterijen na gebruik bij u in de buurt bijvoorbeeld bij de plaatselijke middenstand of bij gemeentelijke instanties gratis inleveren of veilig verpakt en voldoende gefrankeerd naar ons terugsturen.

Gegevensbescherming
Onze bepalingen voor de gegevensbescherming vindt u onder gegevensbescherming.

EU-verordening betreffende onlinebeslechting (VO 524/2013/EU)
Vanaf 15 februari 2016 stelt de EU-commissie een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting ter beschikking. Dit biedt consumenten de mogelijkheid, geschillen aangaande hun onlinebestelling zonder tussenkomst van een rechtbank op te lossen. Het geschillenbeslechtingsplatform is via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/bereikbaar. In dit verband zijn wij wettelijk verplicht, u op ons e-mailadres te wijzen. Dat is: klantenservice@bradfordexchange.nl

Wij doen ons best, eventuele meningsverschillen uit onze overeenkomst in goed overleg bij te leggen. Bovendien zijn wij niet tot deelname aan een bemiddelingsprocedure verplicht en kunnen u de deelname aan een dergelijke procedure helaas ook niet aanbieden.

Herroepingsrecht
U heeft het recht, om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, het laatste product in bezit genomen heeft. De termijn begint echter niet, voordat het koopcontract door uw goedkeuring van het gekochte voorwerp voor u bindend is geworden. Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, dient u ons (The Bradford Exchange, Postbus 71171, 3000 PD Rotterdam, Telefoon 010-8080 978, fax 0049-6074 916-150, E-mail, klantenservice@bradfordexchange.nl door middel van een niet mis te verstane verklaring (bijvoorbeeld een met de post verstuurde brief, een fax of een e-mail) te informeren over uw besluit, om dit contract te herroepen. Voor het behoud van de herroepingstermijn is het voldoende, als u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voor het aflopen van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping
Als u uw bestelling herroept, moeten we u alle betalingen (alleen bij standaardverzending), die we van u hebben ontvangen, direct en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop de mededeling over uw bestelling bij ons is binnengekomen, terugstorten. Deze restitutie wordt overgemaakt op uw klantrekening en – indien er bestaande niet geleverde orders zijn – verrekend. Anders vergoeden we u het reeds betaalde bedrag. In geen geval worden u vanwege deze restitutie kosten in rekening gebracht. We kunnen de restitutie weigeren, tot we het product weer terug ontvangen hebben of tot u het bewijs geleverd heeft, dat u het product teruggestuurd heeft, al naargelang welk tijdstip vroeger ligt. U dient het product onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons van de herroeping van uw bestelling op de hoogte stelt, naar ons terug te sturen of het ons te overhandigen. De termijn is in acht genomen, als u het product voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. Wij nemen de kosten van de retourzending van het product voor onze rekening. U bent alleen aansprakelijk voor een eventueel waardeverlies van het product, als dit waardeverlies veroorzaakt is door een voor de controle van de toestand, de eigenschappen en de werking van het product niet noodzakelijke omgang ermee.

Uitsluiting van het herroepingsrecht
Conform § 312d alinea 4 nr. 1 BGB is het herroepingsrecht niet van toepassing bij alle gepersonaliseerde producten.