In de gehele handel de beste garantie

Gegevensbescherming

We waarderen uw vertrouwen en passen uiterste zorgvuldigheid en de hoogste veiligheidsstandaards toe, om uw persoonlijke gegevens te beveiligen. E-mail-adressen worden principieel uitsluitend opgeslagen voor interne doeleinden en niet doorgegeven. Uw persoonlijke gegevens, die we nodig hebben voor de afhandeling van uw bestellingen en voor de instandhouding van de relatie, worden door ons elektronisch geregistreerd. Voor de boniteits- en kredietcontrole (voor een levering op rekening) vindt eventueel een gegevensuitwisseling plaats op basis van mathematisch-statistische procedés (scorewaarden), waarvoor ook adresgegevens worden gebruikt. Voor de beveiliging van ons uitvalrisico behouden we ons het recht voor, producten na controle van de boniteit alleen na vooruitbetaling resp. aanbetaling te verzenden.

Bezwaar maken tegen reclame

Verder gebruiken en verwerken we uw persoonlijke gegevens, om u nieuwe producten te kunnen voorstellen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder wettelijke basis worden uw persoonlijke gegevens niet aan andere bedrijven doorgegeven. Vanzelfsprekend kunt u het doorgeven van uw gegevens voor reclamedoeleinden te allen tijde herroepen. U kunt zich in dit geval tot onze klantenservice wenden.